قوانین و مقررات


 

قوانین و مقررات مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران

ماده 1: زمان برگزاری مسابقات از 28 دی‌ماه الی 30 بهمن‌ماه به مدت 33 روز و ساعت شروع ارسال سفارش و معاملات از ساعت 9 الی 12:30 است. مکان برگزاری مسابقه معاملات الگوریتمی توسط دبیرخانه مسابقات اعلام می‌شود.

ماده 2: تعداد اعضای هر تیم سه نفر است که یک نفر به عنوان متخصص مدیریت مالی، یک نفر به عنوان متخصص فناوری اطلاعات و یک نفر به عنوان سرپرست تیم است.

تبصره 1: به منظور حضور تیم‌ها در مسابقه معاملات الگوریتمی تعهدنامه‌ای تنظیم می‌شود که همه اعضای تیم‌ها موظف به امضای آن هستند. عدم امضای تعهدنامه به منزله عدم پذیرش/ انصراف تیم شرکت‌کننده است.

 ماده 3: اگر نمادی در سبد تیمی موجود باشد و به هر دلیلی متوقف شود و تا پایان مسابقات بازگشایی نگردد، آن نماد با قیمت پایانی روز توقف در ارزش پرتفوی محاسبه می‌گردد.

ماده 4: در صورت تعلق سود یا افزایش سرمایه در مجمع شرکت به سهام موجود در پرتفوی تیم‌ها، این سود یا افزایش سرمایه در ارزش پرتفوی محاسبه می‌گردد.

ماده 5: اگر زیان پرتفوی تیم‌ها در هر مرحله‌‌ای، در مسابقه «خرید و فروش سهام» به بیش از 15% سرمایه اولیه و در مسابقه «اوراق بهادار با درآمد ثابت» به بیش از 5% سرمایه اولیه برسد، از دور مسابقات حذف خواهند شد.

ماده 6: رده‌‌بندی تیم‌‌ها هر روز براساس قیمت پایانی محاسبه و توسط دبیرخانه مسابقه معاملات الگوریتمی اعلام می‌گردد.

تبصره 1: هفته آخر مسابقه هیچ اطلاعاتی از پرتفوی تیم‎ها گزارش نمی‌شود و فقط در مراسم اختتامیه تیم‌های برتر مشخص خواهند شد.

ماده 7: در دو مسابقه «اوراق بهادار با درآمد ثابت» و «خرید و فروش سهام» به تیم‌هایی که در روز آخر مسابقه (چهارشنبه، سی‌ام بهمن‌ماه)، کل سبد سهام خود را به صورت نقد تحویل دهند، معادل20% بازدهی سبد سهام پاداش تعلق می‌گیرد. چنانچه تیمی در زیان باشد این میزان از زیان مربوطه کسر خواهد شد.

ماده 8: با اتمام مسابقه، بازدهی  به دست آمده پس از کسر اعتبار اولیه به اعضای تیم تعلق خواهد گرفت. در صورتی که شرکت‌کنندگان در طول مسابقات دچار زیان شده باشند مابه‌التفاوت سرمایه باقی مانده تا سرمایه اولیه از تیم اخذ نخواهد شد.

 

ماده 9: تمامی تیم‌ها موظف هستند سیستم معاملاتی الگوریتمی خود را در سرور اعلامی در اختیار کمیته اجرایی قرار دهند و تنها پس از اتمام ساعات معاملاتی تغییر آن امکان‌پذیر است. در حین مسابقه صرفاً امکان قطع سیستم الگوریتم توسط تیم‌ها وجود دارد.

ماده 10: سیستم معاملات الگوریتمی تنها با API‌های ارائه شده توسط دبیرخانه فعالیت خواهد نمود و هیچ API دیگری به آن متصل نخواهد شد.

ماده 11: چنانچه تغییری در مقررات مسابقات ایجاد شود، دبیرخانه، تغییرات را به اطلاع همه تیم‌ها خواهد رساند.

ماده12: در صورت نیاز به تغییر در اعضای تیم‌ها، سرپرست تیم باید نامه‌ای خطاب به دبیرخانه مسابقات تنظیم نماید. نفر یا نفرات جدید در صورت موفقیت در آزمون اولیه جایگزین نفر یا نفرات پیشین خواهند شد. 

تبصره 1: هر تیم مجاز به حداکثر دو تعویض در ترکیب تیم است و امکان تعویض نفرات در هفته آخر مسابقات وجود ندارد.

ماده 13: در صورتی‌که دو عضو شرکت‌کننده مایل به تغییر سرپرست تیم باشند، باید نامه‌ای با امضای مشترک حاوی درخواست مزبور را به دبیرخانه مسابقه ارسال دارند. تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده کمیته اجرایی مسابقات خواهد بود.

ماده 14: تیم‌ها موظف هستند قوانین و مقررات بازار سرمایه، الزامات معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه (منتشر شده توسط مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار) و مقررات اختصاصی مسابقات را رعایت نمایند. هیأت داوران بر تطابق عملکرد تیم‌ها بر اساس مجموع قوانین و مقررات فوق نظارت خواهد داشت.

تبصره 1: در صورتی که تیمی بنا به تشخیص کمیته داوران از طریق تخلف، سودی به دست آورد، این سود از پرتفوی تیم کسر خواهد شد. همچنین تیم متخلف اعم از اینکه موفق به تحصیل سودی از این طریق شده باشد یا نه، حسب مورد و به تشخیص کمیته داوران در مرتبه اول بین یکصد تا دویست هزار تومان و در دفعات بعد بین سیصد تا پانصد هزار تومان جریمه خواهد شد. این جریمه در پرتفوی تیم منظور می‌شود.

تبصره 2: الزامات مورد اشاره مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل است:

  • معاملات پربسامد در حال حاضر مجاز نمی‌باشد.
  • فاصله بین پیام‌های ارسالی به هسته معاملات شامل ایجاد اصلاح و حذف سفارش باید حداقل یک ثانیه باشد.
  • سفارش‌های محدود مجاز به ثبت از طریق الگوریتم می‌باشند.
  • ثبت سفارش‌های پنهان (Iceberg) از طریق الگوریتم مجاز نمی‌باشد.
  • فاصله بین سفارش‌هایی که برای یک مشتری و یک نماد به هسته معاملات ارسال می‌شود، باید حداقل یک ثانیه باشد.

ماده 15: کمیته اجرایی می‌تواند در صورت مشاهده تخلفات انضباطی مانند توهین یا درگیری اعضای تیم‌ها با همدیگر، ایجاد شرایط نامناسب برای دیگران، توهین به نفرات اجرایی یا حاضران در محل مسابقات، عدم رعایت پوشش مناسب و متعارف یا سایر موارد مشابه، اقدام به تذکر یا اخراج تیم خاطی کند. تذکر یا اخراج به تیم تعلق می‌گیرد چه یکی از اعضا مرتکب تخلف شده باشد چه همگی.

ماده 16: در روز افتتاحیه مسابقات، حضور تمامی اعضای تیم‌ها الزامی است و در سایر روزهایی که توسط کمیته اجرایی مسابقه اعلام می‌شود، حضور حداقل یک نفر از هر تیم ضروری است. نماینده هر گروه موظف است از ساعت 8:45 تا ساعت پایان معاملات (12:30) در سالن محل مسابقه حضور داشته باشد. در سایر روزها مسابقات بدون حضور نفرات در محل برگزاری ادامه خواهد یافت.

تبصره 1: در صورت عدم حضور تمامی اعضای تیم‌ در روز افتتاحیه یا یک نفر در روزهای تعیین شده در محل انجام مسابقات و یا حضور پس از ساعت 8:45 صبح در این روزها و یا خروج پیش از ساعت پایان معاملات (12:30)، مبلغ بیست هزار تومان برای مرتبه نخست و مبلغ سی هزار تومان برای مرتبه دوم و بیشتر، به ازاء هر تخلف از ارزش پرتفوی تیم متخلف کسر می‌شود.

ماده 17:  در مسابقه «خرید و فروش سهام» تنها خرید و فروش در بازارهای نقدی بورس اوراق بهادار تهران، بازارهای اول و دوم فرابورس ایران، گواهی های سپرده کالایی و صندوق های قابل معامله در سهام و مختلط مجاز است. در مسابقه «اوراق بهادار با درآمد ثابت» نیز معامله اوراقی که ماهیت درآمد ثابت دارند نظیر اوراق خزانه اسلامی، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و ...  و صندوق های قابل معامله درآمد ثابت مجاز است. در صورتی که خریدی به جز موارد اعلامی مسابقه توسط تیم‌ها صورت گیرد، بازدهی تیم از محل معامله کسر خواهد شد و چنانچه منتج به زیان شود نیز این زیان در سبد سهام محاسبه می‌گردد.