زیرساخت ورود هوش مصنوعی به بازار سرمایه آماده است

زیرساخت ورود هوش مصنوعی به بازار سرمایه آماده است


علی اکبر امین تفرشی با اشاره به گسترش استفاده از هوش مصنوعی در جهان خاطرنشان کرد: امروزه شاهد استفاده از هوش مصنوعی به طور اعم و الگوریتم به طور اخص هستیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم هوش مصنوعی و ابزارهایی که به این منظور طراحی شده اند، اکثر بازار های دنیا را تحت تاثیر قرار داده اند و اکنون درصد بالایی از معاملات در بازار های مالی عظیم دنیا با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی شکل می گیرد و این رقم همه ساله با شتاب قابل توجهی روبه افزایش است.

عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران در آیین گشایش دومین دوره رقابت معاملات الگوریتمی، با تشریح روند شکل گیری استفاده از هوش مصنوعی گفت: طی سال های گذشته توجه به این ابزار ها در کشور ما نیز رونق پیدا کرده،به طوری که در سال گذشته برای اولین بار با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بستری برای برگزاری مسابقات الگوریتمی ایجاد شد و توسط سرمایه گذاران بورسی مورد استقبال قرار گرفت. طبیعتا مسئولین و ارکان بازار سرمایه با توجه به استقبالی که از این عرصه نوین فن آوری صورت گرفت، بستر هایی را برای سطح معاملات بورس فراهم کردند. به این ترتیب با روندی بسیار مناسب به تدریج تکنولوژی های پیشرفته و هوش مصنوعی در بازار سرمایه ایران جای خود را باز کرد.

وی یادآور شد: امسال که دومین دوره مسابقات الگوریتمی را برگزار می کنیم، روند استقبال تیم های مختلف نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی پیدا کرده است. متولیان بازار سرمایه با درک این موضوع تلاش می کنند تا انشاا... بستر های مناسبتری را برای این کار فراهم کنند.