افزایش نقدشوندگی؛ هدف نهایی معاملات الگوریتمی

افزایش نقدشوندگی؛ هدف نهایی معاملات الگوریتمی


معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه آیین گشایش دومین دوره رقابت های الگوریتمی بازار سرمایه گفت: بازارهای سرمایه با موضوع سرعت، شفافیت، افزایش قدرت نقدشوندگی و سایر پارامترها ارزیابی می شوند. معاملات الگوریتمی به توسعه سرعت در معاملات کمک کرده و قدرت نقدشوندگی را در بازار افزایش می دهد.
سید مصطفی رضوی ادامه داد: توسعه معاملات الگوریتمی منجر به جلب حضور تخصص های مختلف در رشته هایی نظیر مدیریت، ریاضیات، کامپیوتر، روانشناسی و سایر حوزه ها شده و بازار سرمایه را به بازاری اصولی، علمی و به دور از رفتارهای هیجانی تبدیل می کند.
به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار معاملات الگوریتمی بازار سرمایه را به انتظارات جهانی نزدیک تر کرده و برقراری ارتباطات آتی بازار سرمایه را تسهیل می کند.
رضوی ابراز داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر تدوین مقررات، ضوابط و زیرساخت های لازم، با برگزاری چنین رقابت هایی زمینه مشارکت بیشتر در توسعه معاملات الگوریتمی را فراهم می کند و البته مشوق های لازم را برای این کار در نظر گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، توسعه اقتصاد هوشمند و هوشمندی در اقتصاد است و معاملات الگوریتم از جمله مواردی است که به توسعه اقتصاد هوشمند که از برنامه های وزیر امور اقتصادی و دارایی است، منجر می شود. چنین اقداماتی موجب می شود تا اقتصاد هوشمندتر در بازار سرمایه فعال باشد.